Nr. 344 - MANNSCHAFT FABREQUIPA TEAM
Francisco PITA
PITA
Francisco
PRT
GonÇalves HUMBERTO
HUMBERTO
GonÇalves
PRT
Fahrzeug
MODELL MARKE
LAND CRUISER TOYOTA
KLASSEMENT
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Scratch 48 93 - 63 38 52 72 - - - - - - -
Etappe 46 93 - 64 38 52 - - - - - - - - -
Gesamt 46 68 - 63 56 50 - - - - - - - - -
Dakar :www.maindruphoto.com
»