#DAKAR2021 - Etapa 10 - Neom / AlUla - Resumen Coche