N° 438 - EQUIPO COOLCAR TIME TEAM
Jinzhong ZHU
ZHU 朱
Jinzhong - 金中
CHN
Xudong HE
HE
Xudong
CHN
Vehículo
MODELO MARCA
TACOMA TOYOTA
CLASIFICACIÓN
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Scratch 115 102 58 58 66 60 58 49 60 58 53 52 52 53
Etapa 114 102 57 59 66 59 58 47 59 58 53 52 52 53 -
General 114 103 76 54 55 51 53 48 50 50 49 45 46 45 -
Las fotos de la salida del Dakar en línea: www.maindruphoto.com
»